Keengganan memercayai atau trust issue tak hanya terhadap orang lain, tapi juga keluarga, kerabat, sahabat, kekasih...